Category: Asia Pacific

Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2017, China

Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2018, China

Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2019, China

Hong Kong Food Expo 2009, China

Hong Kong Food Expo 2010, China

Hong Kong Food Expo 2011, China

Hong Kong Food Expo 2012, China

Hong Kong Food Expo 2013, China

Hong Kong Food Expo 2014, China

Hong Kong Food Expo 2015, China

Hong Kong Food Expo 2016, China

Hong Kong Food Expo 2017, China

Hong Kong Food Expo 2018, China

Hong Kong Food Expo 2019, China

Hong Kong Fashion Week 2010 Fall/Winter, China