Category: Element

CIFF 2021, China (Guangzhou) International Furniture Fair

Hong Kong Mega Showcase 2019 Winter, China

Review of Hong Kong Mega Show 2016-2019, China

Hong Kong CENTRESTAGE Young Fashion Designers’ Contest 2020, China

Review of Hong Kong Inno Design Tech Expo 2010-2014, China

Hong Kong Watch & Clock Fair in early years, China

Review of 2012 Hong Kong Watch & Clock Fair, China

Review of 2013 Hong Kong Watch & Clock Fair, China

Review of 2014 Hong Kong Watch & Clock Fair, China

Review of 2015 Hong Kong Watch & Clock Fair, China

Review of Hong Kong Watch & Clock Fair, 2016-2017, China

Review of Hong Kong Watch & Clock Fair, 2018-2019, China

Review of China International Furniture Expo 2013-2016, Shanghai, China

Review of CIFF 2017-2018, China International Furniture Fair, Guangzhou, China

Review of China International Furniture Expo, 2017-2018, Shanghai, China