Categoría: Negocio

Hong Kong Mega escaparate y Festival de comida 2015 invierno, China

Hong Kong Mega escaparate y Festival de comida 2016 invierno, China

Hong Kong Mega escaparate y Festival de comida 2017 invierno porcelana

Hong Kong Escaparate de magos y Festival de comida 2018 invierno, China

Hong Kong Mega Escaparate 2019 Invierno, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2009, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2010, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2011, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2012, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2013, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2014, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2015, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2016, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2017, China

Feria Internacional de Vinos y Licores de Hong Kong 2018, China