Category: 地标奇观

富维耶圣母大教堂,法国里昂

阿尔勒罗马及罗马式古迹群,法国

圣朱利亚博物馆,意大利布雷西亚

瓦伦蒂诺城堡,意大利都灵

都灵夫人宫,意大利

维纳里亚王宫,意大利都灵

斯图皮尼吉狩猎宫,意大利皮埃蒙特斯

神殿之谷,意大利阿格里真托

罗马竞技场,意大利罗马

塞维利亚大教堂,西班牙

塞维利亚皇家城堡,西班牙

巴塞罗那圣十字和圣保罗医院,西班牙

西基罗斯文化论坛,墨西哥墨西哥城

墨西哥城大都会大教堂,墨西哥

墨西哥国家历史博物馆,查普尔特佩克城堡,墨西哥城