Kategorie: Reise

Polyforum Cultural Siqueiros, Mexiko-Stadt, Mexiko

Diego Rivera und Frida Kahlo Study House Museum, Mexiko-Stadt, Mexiko

El Carmen Museum, Mexiko-Stadt, Mexiko

Nationales Museum für Interventionen, Mexiko-Stadt, Mexiko

Haus des Dichters López Velarde, Mexiko-Stadt, Mexiko

Museum des alten mexikanischen Spielzeugs, Mexiko-Stadt, Mexiko

Museum im St. Ignatius College von Loyola Biscaynes, Mexiko-Stadt, Mexiko

Estanquillo Museum, Mexiko-Stadt, Mexiko

Tequila und Mezcal Museum, Mexiko-Stadt, Mexiko

Metropolitankathedrale von Mexiko-Stadt, Mexiko

Haus der ersten Druckerei in Amerika, Mexiko-Stadt, Mexiko

Nationalmuseum der Weltkulturen, Mexiko-Stadt, Mexiko

Mexiko-Stadt-Museum, Mexiko

Nationales Museum für Anthropologie in Mexiko, Mexiko-Stadt

Tamayo Museum für zeitgenössische Kunst, Mexiko-Stadt, Mexiko