Tag: palazzo madama torino

मदमा पैलेस, ट्यूरिन, इटली

पिएत्रो पिफेट्टी, महामहिम, मदामा पैलेस के कैबिनेट निर्माता

बारोक रूम, मदमा पैलेस

सीनेट हॉल, मदमा पैलेस

लघु चित्र संग्रह, मदमा पैलेस

कासाफेटे अकाजा, मदामा पैलेस की प्राचीन उत्पत्ति

गॉथिक और पुनर्जागरण संग्रह, मदमा पैलेस

सिरेमिक और माजोलिका संग्रह, मदमा पैलेस

द लेस एंड फैब्रिक्स कलेक्शन, मदमा पैलेस

ग्लास कक्ष, मदमा पैलेस

कार्लो मैग्नो युद्ध के लिए जाता है, मदमा पैलेस

बॉटनिकल गार्डन, मदमा पैलेस