Tag: Alternative fuel vehicles

शून्य उत्सर्जन वाहन

पवन संचालित वाहन

प्लग-इन हाइब्रिड

मल्टीफ्यूल इंजन

संकर वाहन का प्रभाव

हाइब्रिड वाहन

लचीला ईंधन वाहन

द्वि-ईंधन वाहन

भाप कार

प्रोपेन

प्राकृतिक गैस वाहन

तरल नाइट्रोजन वाहन

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन

ऑटो गैस

हाइड्रोजन वाहन